Trådlyft

Med V-SOFTLIFT kan du både föryngra och lyfta huden. Du får alltså två behandlingar i en och ett mer naturligt utseende.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Tunna trådar som är placerade i nålar förs in i dermis och fomas till ett nätverk. Andra trådar med hullingar ger ett lyft. Ingreppet känns som en fillerbehandling. Trådarna placeras på utvalda områden och nålarna avlägnas. Trådarna ger lyft och reproducerar ungdomliga ansiktesdrag inklusive tjockare hud. Behandingen utförs i lokalbedövning liknande den som används för mindre ingrepp. Resultat syns omedelbart efter prodecuren och full effekt uppnås efter cirka två månader.

HUR LÄNGE HÅLLER ETT V SOFT LYFT?

Effekten varar i ett till två år beroende på ålder, livsstil och hudtyp. Resultat varar i allmänhet längre om du tar hand om din hud, undviker sol och avstår från att röka.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BEHANDLINGEN?

Likt vid andra behandlingar som innefattar injektioner, bör man undvika blodförtunnande preparat. Du bör också avstå från alkohol två dagar före och efter behandlingen. Undvik träning första dygnet.

FINNS DET RISKER?

Vid korrekt utförande är behandlingen mycket säker. Svullnad och eventuella blåmärken kan uppså.

VEM ÄR AUKTORISERAD ATT UTFÖRA EN V-SOFT LIFT BEHANDLING?

En behandling med v-soft Line får endast utföras av en utbildad och certifierad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.